nieuws st. Behoud Abbestee

031abbestee2005

Stichting Behoud en beheer Abbestee is opgericht door de laatste bewoner, G.A.V. (George) Arkesteijn.

Hij heeft de stichting bij testament opgericht met als doel het beheer en behoud van het

voorhuis van de Abbestee, de voorouderlijke boerderij, Tramkade 30.

Bij zijn overlijden op 14 maart 2023 is de stichting actief geworden.

Het bestuur bestaat uit tenminste uit drie leden.

Samenstelling van het bestuur

A.F. van Oord-Wiessing, voorzitter

A.C.M. van Bijsterveldt, secretaris

M.C.M. van Oort, penningmeester

Beleid & meerjarenplan

Beleidsplan Abbestee Schipluiden juni 2023

Jaarverslagen

Vanwege de oprichting in 2023 zijn er nog geen jaarverslagen.

Achtergrondinformatie

Interview met George Arkesteijn verschenen in de Midden-Delfkrant, maart 2012 interview George Arkesteijn MDkrant 148 mrt 2012

Redengevende omschrijving Tramkade 30 t.b.v. aanwijzing tot gemeentelijk monument redengevende omschrijving Tramkade30_wkpb87

 Fondsenwerving, besteding en beloningsbeleid

Fondsen voor de stichting worden verworven door landelijke instanties te benaderen over de activiteiten die de stichting wil ontplooien. Ook zal de provincie Zuid-Holland en de gemeente Midden-Delfland worden benaderd om een bijdrage te leveren. Tevens zullen dorpsbewoners worden verzocht een bijdrage te leveren. Het ontvangen geld wordt beheerd op de bankrekening van de stichting. Ontvangen gelden met een specifiek doel worden als zodanig vastgelegd in de administratie en besteed conform het hieraan gestelde doel. Voor subsidiegeld worden specifieke subsidieverantwoordingen opgesteld, conform het protocol van de subsidiegever. Alle arbeidsinspanningen van het bestuur worden verricht op vrijwillige basis. Hier staat geen vergoeding tegenover.

KvK & ANBI-status

KvK-nummer: 90437160

Steun onze doelen door een donatie op ons rekeningnummer: NL 30 INGB 0103 1625 69

t.n.v. Stichting Behoud en Beheer Abbestee
Er is sprake van een belastingvoordeel door onze ANBI-status
RSIN/fiscaal nummer: 865314500

Contact

Wilt u in contact komen met de stichting?
Mail naar secretaris.abbestee@gmail.com

 

 

 

 

20230704_123826 uitsnede