ANBI informatie

Cultuur in het groen is een werknaam van de stichting Promotie Groen Midden-Delfland (PGMD).
Deze stichting is in 2007 opgericht.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer van de stichting PGMD is 817684244
Het post-/ bezoekadres van de instelling
Secretariaat Stichting Promotie Groen Midden-Delfland
Vlaardingsekade 54,
2636 BD Schipluiden
info@cultuurinhetgroen.nl
www.cultuurinhetgroen.nl

De functie van de drie PGMD bestuurders
Pia van Oord voorzitter
Dirk Post secretaris
Harry Arkesteijn penningmeester

Beloning
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursactiviteiten.
PGMD heeft geen betaalde medewerkers.
In het kader van projecten van PGMD worden professionele medewerkers ingehuurd op ad hoc basis tegen normale markttarieven.

De doelstelling van PGMD

• Midden-Delfland promoten als aantrekkelijk woon- en leefgebied, met name door aandacht voor eigen cultuur, identiteit en de kwaliteiten van natuur en landschap.
• Vergroten culturele participatie van de bewoners van Midden-Delfland.
• Het vergroten van de betrokkenheid bij duurzame natuur, landschap en cultuurhistorie van Midden-Delfland.

PGMD wil de doelstellingen bereiken door:
• Voorlichting
• Samenwerking met organisaties en vrijwilligers op het gebied van natuur en landschap en lokale identiteit
• Organiseren van culturele evenementen etc.

Jaarverslag PGMD 2017

Balans 2017

PGMDbeleidsplan PGMD 2018-19

Jaarverslag 2016

Jaarcijfers 2015

Jaarcijfers 2014