ANBI informatie PGMD

Cultuur in het groen is een werknaam van de stichting Promotie Groen Midden-Delfland (PGMD).
Deze stichting is in 2007 opgericht.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer van de stichting PGMD is 817684244
Het post-/ bezoekadres van de instelling
Secretariaat Stichting Promotie Groen Midden-Delfland
Vlaardingsekade 54,
2636 BD Schipluiden
info@cultuurinhetgroen.nl
www.cultuurinhetgroen.nl

Bank NL38RABO0107390981

 

De functie van de drie PGMD bestuurders
Govert van Oord voorzitter
Ria Heutink secretaris
Vacature penningmeester

Beloning
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursactiviteiten.
PGMD heeft geen betaalde medewerkers.
In het kader van projecten van PGMD worden professionele medewerkers ingehuurd op ad hoc basis tegen normale markttarieven.

De doelstelling van PGMD

• Midden-Delfland promoten als aantrekkelijk woon- en leefgebied, met name door aandacht voor eigen cultuur, identiteit en de kwaliteiten van natuur en landschap.
• Vergroten culturele participatie van de bewoners van Midden-Delfland.
• Het vergroten van de betrokkenheid bij duurzame natuur, landschap en cultuurhistorie van Midden-Delfland.

PGMD wil de doelstellingen bereiken door:
• Voorlichting
• Samenwerking met organisaties en vrijwilligers op het gebied van natuur en landschap en lokale identiteit
• Organiseren van culturele evenementen etc.

jaarversslag en financieel verslag 2023

Financieel jaarverslag 2022 stichting Promotie Groen Midden-Delfland

 

Jaarrekening 2022 Inkomsten Uitgaven  
Saldo rekening bank 5.277,38 Saldo 31/1 17.971,60
Saldo spaarrekening 1.193, 73 Saldo 31/1 1.193,85
Inkomsten PGMD 1.000 Kleine projecten 677,26
Saldo Ode 2021 1.060, 54 Uitgaven Ode 2022 12.622,74
Bijdragen Ode 2022 25.719,- Kosten Gidsenproject  1.523, 05
Rente 0,12 webkosten 142.90
Bankkosten 119,40
Totaal 34.250, 77 Totaal 34.250,77

 

 

Balans stichting Promotie Groen Midden-Delfland 1 januari 2023

Saldo Bank 17.971,60 Reservering Ode 22/23  14.156,80
Saldo Spaarrekening 1.193,85 Reservering Gidsenproject 0
Werkkapitaal PGMD   5.008, 65
Totaal 19.165,45 Totaal 19.165,45

 

J