Citta Slow

Cittaslow Veldprogramma 21 juni

De Tafel van Midden-Delfland
De Tafel van Midden-Delfland

Op 21 juni 2014 was de gemeente Midden-Delfland de gastvrouw van de internationale Cittaslow Conferentie (een organisatie gebaseerd op respect voor authentieke waarden van natuur en landschap. Rond 200 gasten uit 20 landen bezochten Midden-Delfland. De stichting PGMD organiseerde een flankerend programma samen met de lokale organisaties en vrijwilligers.

Na het officiële ochtendprogramma in het gemeentehuis zijn de conferentiedeelnemers vanaf 14.00 uur op weg gegaan naar een buitenprogramma met ‘veldbezoeken’. De buitenlandse gasten werden in 10 thematische groepen langs verschillende bezoekprogramma’s geleid, rond de thema’s duurzaamheid, groen en cultuurhistorie. Rond 75 lokale deelnemers vergezelden de gasten op hun tocht.
Voor de stichting PGMD was deze conferentie een unieke mogelijkheid om op een bijzondere manier de informatie/bewustwordingsdoelstellingen te versterken en dit te koppelen aan een cultureel programma. Hiermee werd de ‘breedte’ van het cultureel en ‘groen’ aanbod van Midden-Delfland getoond aan de bezoekers en werden lokale organisaties en ondernemers nauwer betrokken bij de internationale ‘slow’ filosofie. Door de samenwerking met het officiële programma konden we de bewoners van Midden-Delfland en de omliggende steden hierin laten delen
Voor de 10 gerealiseerde programma’s en de lokale ondersteuning verwijzen we naar de bijlage.
Na de veldprogramma’s woonden de deelnemers een cultureel programma in een van de drie historische kerken in Midden-Delfland (’t Woudt, Maasland en Schipluiden) en in de ‘Beeldenkas’ van orchideeënkweker Berkhout. Op elk van de locaties traden de lokale uitvoerenden op in een programma van ca. 30 minuten. De drie culturele activiteiten in de kerken waren behalve voor de groepen ook toegankelijk voor ‘passanten’ die het gebied bezoeken vanwege Midden-Delfland Dag.

Het slotconcert met de 3 Harmonieverenigingen in Midden-Delfland bij de oude molen in Schipluiden was bijzonder geslaagd, niet alleen voor de internationale gasten, maar ook voor de vele toeschouwers vanaf de dijk en het water met eigen bootjes.