Stichting Promotie Groen Midden-Delfland

Wat is PGMD?
Cultuur in het groen is een project van de stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2007 opgericht als drager voor activiteiten die het (groene) karakter van Midden-Delfland ondersteunen. PGMD brengt hiervoor verschillende maatschappelijke partijen bij elkaar, vaak in samenwerking met de gemeente Midden-Delfland. PGMD heeft niet de ambitie om een zelfstandig naar buiten optredende organisatie te zijn, maar wil andere organisaties en individuen faciliteren bij hun activiteiten. Cultuur in het groen is een goed voorbeeld van wat PGMD beoogt.
PGMD beschikt over de ANBI status.

De stichting heeft sinds 2007 een onderzoek naar de positie naar agrarische ondernemers uitgevoerd en is de laatste jaren vooral actief op het gebied van cultuur en creatieve activiteiten. De officiƫle doelstellingen van PGMD zijn:
- versterking van de identiteit van Midden-Delfland
- het bevorderen van een goed cultureel leefklimaat
- het vergroten van de culturele participatie.
Bestuur
De stichting PGMD heeft een klein bestuur en probeert met weinig vergaderen en veel inzet voor de activiteiten te genereren.
Bij de oprichting werd de stichting voorgezeten door de oud burgemeester van Schipluiden, mevrouw Van Bijsterveldt. Met de aanvaarding van haar ministerschap hing samen dat zij zich uit het bestuur moest terugtrekken.

Op dit moment zijn er drie bestuursleden:
* Govert van Oord, voorzitter
* Ivan Trouwborst secretaris
* Ria Heutink, penningmeester