Land Art

Land Art Midden-Delfland; samen het verhaal van het landschap vertellen

 Het landschap is een belangrijke waarde van het Midden-Delfland gebied. Kunstenaars hebben zich altijd al laten inspireren door dat landschap. Denk aan de Hollandse Meesters uit de Gouden Eeuw en de schilders van de Haagse School. Kunst laat mensen anders kijken. Kunst kan uitdagen en het gesprek openen over de waarde en de toekomst van ons landschap. Gemeente en culturele organisaties in Midden-Delfland hebben daarom samen het initiatief genomen voor een land art project; kunst in, met en over het landschap.

 Land Art Delft

Maar hoe begin je aan een land art project, zonder ervaring op dat gebied? Na een brainstorm met enkele deskundigen is gekozen voor samenwerking met de Stichting Land Art Delft. Deze stichting heeft al enkele jaren ervaring met kunst in het landschap en biedt meteen een mooie verbinding naar de stad Delft. De Japanse kunstenaar Kouji Ohno heeft al eerder kunstwerken op locatie van land Art Delft gemaakt en is in 2017 in Nederland.

 Kouji Ohno, Japanse blik op ons landschap  MD_Landart_Subbeeld2

Kouji Ohno studeerde in 1996 af als Master of Art aan de Tamara Art University in Tokyo. Hij maakt vaak grote, vervreemdende installaties, geïnspireerd op de natuur en het leven en wat de mensen er mee doen. Kouji Ohno heeft zich voor dit land art project laten inspireren door de geschiedenis van het polderlandschap. De strijd tegen het water, de dijken en polders, de schoonheid van het landschap en silhouetten in de mist. Maar Kouji is ook verbaasd over de duizenden oude fietsen die uit de grachten en vaarten worden opgedregd. Fietsen als een verborgen verhaal van de polder. Hij recycleert de oude fietsen tot een mensfiguur; monument voor het werk aan de polders. Naast de mensfiguur laat een tweede beeld de omtrek van deze figuur zien, als een silhouet in de mist. Deze twee beelden die in elkaar passen en samen een ‘gesloten vlak’ vormen, staan zo symbool voor de kades in de polders en de verbinding tussen de stad en land. 

Land Art; Verbinding tussen stad en platteland

Het land art kunstwerk van Kouji Ohno symboliseert de verbinding tussen de stad en het platteland. De mensfiguur kijkt uit over de polders richting Delft en staat in Het Kraaiennest. Een spannende locatie in de Kralingerpolder, grenzend aan het glastuinbouwcomplex van Westland. Het beeld van de omtrek komt bij Land Art Delft aan de rand van de stad, als poort naar de polders. Tussen de beelden is een fiets- en wandelroute waarlangs je de verbinding daadwerkelijk kunt beleven. Deze route is door de werkgroep paden van de Midden-Delfland Vereniging op kaart uitgebracht.  

Midden-Delfland Dagen en Festival Boerol; start voor Land Art en Community Art

De land art kunstwerken zijn ook de kern van gemeenschapskunst, waaraan  bewoners, bezoekers en amateur kunstenaars van alle kunstdisciplines deelnemen. Het beeld in Het Kraaiennest wordt onthult op zondag 18 juni, bij de Midden-Delfland Dagen 2017. Bij de onthulling ontmoeten de culturen van Japan en Nederland elkaar. Het is de opmaat naar het Festival Boerol op 23 en 24 juni. Lokale kunstenaars exposeren hun werk in de beeldentuin tussen het kunstwerk van Kouji Ohno en het Boerol terrein. In de loop van het jaar zullen meer kunstevenementen in Midden-Delfland volgen rond en naar aanleiding van het Land Art project. Zo wordt gezamenlijk het verhaal van ons landschap verteld.