Achtergrond

DE VAART

De Vlaardingse Vaart of Vlaardingervaart (tussen het Rechthuis en de molen van Schipluiden) is van origine een kanaal tussen de Gaag in Schipluiden en de Oude Haven in Vlaardingen waar het water is verbonden met de Nieuwe Maas. Het kanaal is een oud afwateringskanaal (van vóór 1250) en tevens scheepvaartroute. De waterloop is ontstaan door het verbinden van delen van verschillende kreken met gegraven kanalen. In het verloop, deels recht en deels bochtig, is die ontstaansgeschiedenis goed te herkennen. Het wateroppervlak – eertijds lager dan het aangrenzende land – ligt nu tussen kaden hoog boven de aangrenzende polders. De Vlaardingse vaart komt al voor op vroege landkaarten en wordt al vermeld in laat-middeleeuwse documenten. Het was vroeger een trekvaart waarover trekschuiten voeren. Deze vervoerden o.a. meld en dieren.

De totale lengte is ongeveer 8 kilometer. In het midden van het traject is er een verbinding met de Noordvliet vanuit Maassluis. In de plaats Schipluiden vormen de Gaag en de Lierwateringsamen de Vlaardingervaart. Even voor deze splitsing van waterwegen bevindt zich de Trambrug uit 1912.

RECREATIE

Tegenwoordig is de Vlaardingse vaart bevaarbaar voor pleziervaartuigen. Het is een levendig gebied voor de sportvisserij en in de winter wordt er naar hartelust geschaatst. Langs de Vaart en door de omringende polders wordt volop gewandeld, hardgelopen, gefiets en geskate door dagjesmensen en sporters. Er is uitstekende horeca en zelfs een Bed & Breakfast.

NATUUR 

Natuurliefhebbers genieten volop van pinksterbloemen, dotterbloemen, koekoeksbloemen, moeraskartelblad, brede orchis, engelwortel en kattestaart. Het riet werd tot voor kort gemaaid door de rietdekker uit Schipluiden. Deze taak is nu overgenomen door de overheid. Naast de bijzondere vegetatie zijn er ook vele vogels die de vlietlanden bevolken zoals de rietgors, de blauwborst en verschillende watervogels zoals eenden en futen.

ACHTERGROND

Ter ondersteuning van “de theatrale culinaire tijdreis per boot door de historie van Midden-delfland”  langs de Vlaardingse Vaart (5- 8 juni) wordt de Vlaardingse Vaart  gedurende twee weken een echte ‘tijdlijn’.
Deze ‘tijdlijn’ legt een link met de geschiedenis van de vaart, schept creatieve ruimte waarop hedendaagse kunst en creativiteit zullen worden geplaatst en kijkt vooruit naar de toekomst waaraan  wordt gewerkt.
Voor de bezoekers levert dit een spel op van kijken, ervaren, scheppen en inspiratie opdoen. Bewoners en kunstenaars geven aan dit historische water een nieuwe/vierde dimensie: de beleving van de tijd.

Vanaf 2 juni tot en met 16 juni zijn er langs de Vlaardingse vaart verschillende activiteiten te zien en te beleven:
– Doorkijkjes in de geschiedenis van de vaart. Er is een echte ‘tijdlijn’ met data en historische foto’s en voorwerpen.
- Doorkijkjes naar kunst en creativiteit.
Beelden, installaties en objecten verfraaien water en kades en geven er een nieuw dimensie aan.
- Doorkijkjes naar de toekomst.  De tijd gaat door en daarom gaat het project iets toevoegen aan de ‘tijdlijn’ van de vaart, met o.a. het project ‘ A day in the life’ inspiratie voor een nieuw landschap en voor ‘toekomstig vermaak’.